Rondgang met de "Pot"NO Een, Slijkplaat, Sasput.

Dinsdagavond 20 aug. rondgang met "De Pot" Hoofdplaat

Zondagmiddag 7 Juli Concert in Bentille Belgie t.e.v. 100 jaar Fanfare "Nooit Gedacht" Bentille.

Concert "Village Scaldia" 6 juli 2019

Nieuwjaars Concert 13 januari