Hoofdplaat ophaalschema oud papier
2019 

3e zaterdag van de maand vanaf 09.00
uur

Zaterdag   19 januari    

Zaterdag   16 februari   

Zaterdag   16 maart

Zaterdag   20 april        

Zaterdag   18 mei                

Zaterdag   15 juni

Zaterdag   13 juli     (2ezaterdag !!!)

Zaterdag   17 augustus 

Zaterdag   21 september

Zaterdag   19 oktober

Zaterdag   16 november      

Zaterdag   21 december

Namens Muziekvereniging
O.B.K.

Allen nog
hartelijk dank voor het verzamelen van het papier in 2018.